Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
COVID SEVAFLITS familie | 25 maart 2021

Zoals we schreven in de COVID FLITS van 11 maart, informeren wij u vandaag over onze versoepeling van de bezoekregeling, ontspanningsmogelijkheden en de quarantainemaatregelen. 

Momenteel is het overgrote deel van onze bewoners al volledig gevaccineerd. Op 1 april krijgen de bewoners onder regie van de huisarts hun tweede prik en de nieuwe bewoners de eerste. We zien het aantal besmettingen binnen onze locaties zeer sterk dalen. Dat is natuurlijk bijzonder goed nieuws! Zeker met de aanstaande Paasdagen in het vooruitzicht.

Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om in twee fasen, per 2 april en per 8 april, enkele versoepelingen voor onze bewoners door te voeren. 

Mogelijkheden vanaf vrijdag 2 april

Bezoekregeling
Met ingang van vrijdag 2 april verruimen we voor alle locaties en afdelingen het maximum aantal bezoekers per bewoner per dag naar 2 bezoekers. Kinderen vanaf 12 jaar tellen hierin mee. 

 • Maximaal 2 bezoekers per dag (2x 1 bezoeker óf 1 x 2 bezoekers)
 • Duur bezoek maximaal 2 uur
 • Mondneusmasker type IIR verplicht
 • Bezoek vindt plaats op kamer van de bewoner; een wandeling buiten is ook toegestaan.

Bezoek aan huis
Voor een bezoek aan huis gelden per 2 april de volgende mogelijkheden:

Alle Locaties
Met uitzondering van Plataan
Plataan Afdeling waar 
een uitbraak is
Op bezoek bij familie 

Bewoners die niet in quarantaine of isolatie zijn, mogen op bezoek bij familie thuis, zonder quarantaine bij terugkomst.

Logeren is nog niet toegestaan.

Geen bezoek en logeren bij familie thuis mogelijk.

Geen bezoek en logeren bij familie mogelijk.

Mogelijkheden vanaf donderdag 8 april

Met ingang van donderdag 8 april bieden we meer mogelijkheden om uw naaste te bezoeken. Daarnaast verbreden we ook de ontspanningsmogelijkheden voor bewoners én bezoekers.

Per 8 april geldt de volgende bezoekregeling: 

Een korte toelichting op het aantal bezoekers per dag:

 • Alle locaties, uitgezonderd Plataan:
  2x2 bezoekers per dag mogelijk dus max. 4 in totaal per dag.
   
 • Plataan:                                            
  1x2 bezoekers of 2x1 bezoeker per dag dus max. 2 in totaal per dag.
   
 • Een afdeling waar een uitbraak is
  1x2 bezoekers of 2x1 bezoeker per dag dus max. 2 in totaal per dag.
  Indien er sprake is van een uitbraak op een afdeling wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Ontspanningsmogelijkheden
Per 8 april gelden onderstaande mogelijkheden binnen onze locaties.  

 

Alle Locaties
Met uitzondering van Plataan
Plataan Afdeling waar 
een uitbraak is
Gebruik
Gasterie 

Open voor bewoners en bezoek tijdens de openingstijden van de Gasterie (bewoners in quarantaine of isolatie mogen niet naar de Gasterie).

Iedere Gasterie kent een maximumaantal aanwezigen (afhankelijk van de ruimte). Inclusief personeel en kinderen vanaf 12 jaar zijn er sowieso niet meer dan 30 aanwezigen. 

Open voor bewoners en bezoek tijdens de openingstijden van de Gasterie (bewoners in quarantaine of isolatie mogen niet naar de Gasterie). Iedere Gasterie kent een maximumaantal aanwezigen (afhankelijk van de ruimte). 


Inclusief personeel en kinderen vanaf 12 jaar zijn er sowieso niet meer dan 30 aanwezigen.

Gasterie-gebruik niet mogelijk voor bewoners van de betreffende afdeling.

Optredens,
workshops
&
Activiteiten

Verruiming van het aantal deelnemers: het maximumaantal deelnemers voor de ruimte is leidend.

Inclusief personeel en kinderen vanaf 12 jaar zijn er sowieso niet meer dan 30 aanwezigen.

Verruiming van het aantal deelnemers: het maximumaantal deelnemers voor de ruimte is leidend.

Inclusief personeel en kinderen vanaf 12 jaar zijn er sowieso niet meer dan 30 aanwezigen.

Maximaal 6 niet verdachte cliënten van dezelfde afdeling per keer op de afdeling (exclusief personeel & vrijwilligers) op uitnodiging van de organisator.

Datum tweede vaccinatieronde bekendZoals u wellicht weet, organiseren we volgende week weer een vaccinatie-dag voor bewoners die hiervoor toestemming hebben gegeven.


Het draaiboek ligt klaar en de vaccins zijn besteld. Op donderdag 1 april zullen wij de volgende bewoners vaccineren:

 1. Bewoners die de eerste vaccinatie ontvingen in februari 2021. Zij krijgen dus op donderdag 1 april de 2e vaccinatie.
 2. Bewoners die sinds kort bij Sevagram wonen, onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde of huisarts vallen én toestemming voor vaccinatie hebben gegeven.
 3. Bewoners die in de vorige vaccinatierondes niet konden worden gevaccineerd vanwege contra-indicaties én toestemming voor vaccinatie hebben gegeven.  

Op al onze locaties gebeurt het vaccineren door het vaccinatieteam van Sevagram zorgmedewerkers, in het bijzijn van een arts van Sevagram.

De verwachting is dat de tweede vaccinatie voor de bewoners uit bovenstaande groep 2 en 3 plaats zal vinden in de eerste week van mei 2021. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Let op!
Let op: het geven van toestemming betekent niet dat een cliënt ook automatisch gevaccineerd wordt. Er kunnen contra-indicaties zijn waardoor de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts besluit (nog) niet te vaccineren. Mocht dat zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Wij wensen u fijne paasdagen toe met uw naaste!

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
sevaflits@sevagram.nl

Heeft u een vraag en wilt u direct antwoord?
Bel met 0900 – 777 4 777 maandag tot en met vrijdag van 8:45 - 17:00 uur
Via deze LINK kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Afmelden met een @sevagram.nl account is niet mogelijk.