Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
SEVAFLITS Familie | 23 april 2021
Donderdag 6 mei nieuwe vaccinatieronde

Zoals u wellicht weet, organiseren we binnenkort weer een vaccinatie-dag voor bewoners die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Het draaiboek ligt klaar en de vaccins zijn besteld. Op donderdag 6 mei zullen we de volgende bewoners vaccineren:

 1. Bewoners die de eerste vaccinatie ontvingen in april 2021. Zij krijgen dus op donderdag 6 mei de 2e vaccinatie.
 2. Bewoners die sinds kort bij Sevagram wonen, onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde of huisarts vallen én toestemming voor vaccinatie hebben gegeven.
 3. Bewoners die in de vorige vaccinatierondes niet konden worden gevaccineerd vanwege contra-indicaties én toestemming voor vaccinatie hebben gegeven.  

Op al onze locaties gebeurt het vaccineren door het vaccinatieteam van Sevagram zorgmedewerkers, in het bijzijn van een arts van Sevagram.

De tweede vaccinatie voor de bewoners uit bovenstaande groep 2 en 3 worden op een nader te bepalen moment gepland . Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.


Let op!
Het geven van toestemming betekent niet dat een cliënt ook automatisch gevaccineerd wordt. Er kunnen contra-indicaties zijn waardoor de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts besluit (nog) niet te vaccineren. Mocht dat zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Terrassen Sevagram opnieuw open

Naar aanleiding van de persconferentie op 20 april jl. heeft Sevagram besloten om de terrassen bij de Gasterie ook weer te openen vanaf 28 april voor onze bewoners en hun naasten. De terrassen zullen, conform landelijk beleid, geopend zijn tot uiterlijk 18.00 uur. De opening van de terrassen geldt uitsluitend voor de bewoners die in onze huizen verblijven en dus nog niet voor bewoners van de aanleunwoningen.

De Gasterie en het terras van de locatie Douvenrade zullen dus voorlopig ook gesloten blijven.

Opstarten huiskamergesprekken

In het kader van Planetree kunnen ook de huiskamergesprekken weer opgestart gaan worden, zij het in hybride vorm. Daarbij is er sprake van een combinatie van fysieke en digitale aanwezigheid. Elke locatie van Sevagram heeft op dit moment een Meeting Owl beschikbaar. Een apparaat waardoor het gemakkelijker wordt om met elkaar te spreken terwijl niet iedereen fysiek aanwezig is. Op deze manier kunnen de gesprekken op dit moment weer veilig opgestart worden zonder extra risico te nemen.

Standaard maatregelen bezoekers 

De volgende maatregelen zijn nog altijd van toepassing:

 • Bij binnenkomst vindt er een gezondheidscheck plaats;
 • Bezoekers registreren zich verplicht digitaal;
 • Het dragen van chirurgische mondneusmaskers type IIR is verplicht; ook in onze Gasterieën. Zet het alleen af als u iets drinkt en/of eet. Houd verder ook aan tafel de anderhalve meter in acht.
 • Het houden van 1,5 meter afstand is én blijft het uitgangspunt;
 • Indien bezoek plaatsvindt op de kamer van de cliënt, is zo mogelijk het raam open i.v.m. ventilatie; 
 • Bezoekers houden zich aan de tijdsloten per locatie;
 • Tijdens uw bezoek is het met het mooie weer ook mogelijk om met uw naaste een wandeling te maken. Overleg dit altijd met het aanwezige personeel. Houd u tijdens de wandeling aan de geldende maatregelen van de overheid. Vermijd daarbij drukke plekken en meld u weer terug op de locatie voordat de bezoektijd afgelopen is.
 • Kinderen vanaf 9 jaar dragen een mondneusmasker.
Kunst door de brievenbus

Recent is een mooi kunstproject Kunst door de brievenbus van start gegaan voor een 60-tal Sevagram thuiszorgcliënten uit het cluster Maastricht. De cliënten hebben laten weten geïnteresseerd te zijn en graag mee willen doen.


Het project is een samenwerking tussen Sevagram Verwenzorg en Cultuurmakers Maastricht. Beide partijen gunnen ook de cliënten die noodgedwongen in deze periode veel alleen thuis moeten vertoeven ter afwisseling een leuk verzetje. Al nadenkend is Kunst door de brievenbus ontstaan.


Gedurende 8 weken wordt een viertal creatieve opdrachten door zeer betrokken vrijwilligers om de veertien dagen thuisbezorgd. Het eerste pakket heeft als opdracht gehad zelfstandig een dromenvanger te maken en het tweede pakket, bezorgd op 19 april, omvat alle schilderingrediënten om een zelfportret á la Picasso te maken. Telkens is een duidelijke handleiding bijgevoegd en bij vragen of onduidelijkheden kunnen de deelnemers  contact opnemen met Brigitta Santegoeds, projectleider Kunst en Cultuur. Brigitta stuurt samen met Helène Klein van (Kumulus Maastricht) dit kunstproject aan.


Na afloop van het project zullen de kunstwerken tentoongesteld worden in een nog nader bekend te maken ruimte. Dit kan zowel in een van onze Maastrichtse locaties zijn of elders in Maastricht. Ideeën hierover zijn welkom en kunt u sturen naar: info@sevagamverwenzorg.nl

Scharwyerveld en Licht & Liefde zoekt cliëntenraadleden

Elk Zorgcentrum, ook die van Sevagram, heeft een cliëntenraad. Waarom? Vooral om op te komen voor de belangen van de bewoners. Het liefst door de bewoners en betrokkenen zélf te laten aangeven wat zij belangrijk vinden, wat goed gaat maar ook wat beter kan.


Voor de locaties Scharwyerveld en Licht & Liefde, binnen het cluster Sevagram-Maastricht, zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad.

Bent u bewoner, vertegenwoordiger of vrijwilliger en wilt u graag meepraten over zaken die binnen de locatie van belang zijn voor het welbevinden van alle bewoners, of wilt u er eerst meer over weten, meld u dan aan!

Aanmelden kan bij Miriam Jacobs (teammanager Scharwyerveld) via het emailadres miriam.jacobs@sevagram.nl. Ook bij de huidige voorzitter van de cliëntenraad kunt u terecht voor nadere informatie (Jan Antonides; antonidesj@gmail.com).  

Optreden Beppie, Martin en Ronald

Goed nieuws vanuit het Fonds Podiumkunsten. Het fonds heeft 4 optredens van Beppie, Martin en Ronald ter beschikking gesteld. Sevagram Verwenzorg heeft veel enthousiaste aanmeldingen ontvangen via de welzijns-website. Onder deze aanmeldingen heeft een loting plaatsgevonden. De optredens van Beppie, Martin en Ronald gaan naar: De Regenboog en Elfershof, Licht en Liefde, Dr. Ackenshuis en Panhuys.
 

Wij wensen de bewoners van deze locaties alvast heel veel plezier!

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
sevaflits@sevagram.nl

Heeft u een vraag en wilt u direct antwoord?
Bel met 0900 – 777 4 777 maandag tot en met vrijdag van 8:45 - 17:00 uur
Via deze LINK kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Afmelden met een @sevagram.nl account is niet mogelijk.