Nieuws

Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen als gevolg van de watersnoodramp die Sevagram getroffen heeft.

27 juli 2021 - Persbericht Gemeente Valkenburg aan de Geul

Sportverenigingen Valkenburg stellen complex ter beschikking voor tijdelijke zorglocatie Sevagram.

Sevagram gaat een tijdelijke zorglocatie realiseren op het complex van Tennisclub L.T.C. Valkenburg aan de Burgemeester Henssingel 6 te Valkenburg. VV-Walram stelt het c-veld ter beschikking voor de wederopbouw in Valkenburg. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen Sevagram, de gemeente Valkenburg aan de Geul en de sportverenigingen. 

De verenigingen, die hard getroffen zijn door de wateroverlast, schuiven daarmee het eigen belang terzijde en leveren een bijdrage aan het algemene belang. De gemeente neemt de gepachte terreinen weer in eigen beheer.

Terug naar Valkenburg
De zorglocaties Valkenheim, Oosterbeemd en het Geerlingshospice van Sevagram zijn hard getroffen door de wateroverlast. Ruim 190 zorgbehoevenden zijn geëvacueerd en ondergebracht bij andere zorglocaties. Uiteraard willen we onze ouderen zo snel mogelijk terug laten keren naar Valkenburg. Bovendien heeft de ontstane situatie gevolgen voor de zorgcapaciteit in heel Zuid-Limburg en het aantal beschikbare bedden. Sevagram gaat daarom graag snel over tot het bouwen van een tijdelijke locatie en heeft daarbij de gemeente aan haar zijde. Door de hulp van de verenigingen kan dit voortvarend van start gaan. Zodra mogelijk brengen wij u op de hoogte van de voortgang.

Intentieovereenkomst
De gemeente en de tennisvereniging hebben een intentieovereenkomst getekend waarin is opgenomen dat de gemeente zich inspant voor de realisatie van een passende accommodatie binnen de kern Valkenburg. Door de gevolgen van de wateroverlast maakt de vereniging al gebruik van de banen van bevriende tennisclubs.

VV-Walram blijft gebruik maken van de overige velden aan de Oosterweg. Bij afbraak van de noodbouw krijgt de voetbalclub het C-Veld weer in beheer.
 23 juli 2021 - Persbericht: WATERSCHADE SEVAGRAM RUIM 40 MILJOEN!

Het water is verdwenen. Wat achterblijft, is een enorme hoop puin en zwaar beschadigde huizen en straten. Deze week heeft Sevagram een eerste inspectie kunnen doen van de panden. De eerste schatting is dat de materiële schade 42,5 miljoen bedraagt.

Sevagram heeft in Valkenburg twee zorglocaties, Valkenheim (84 bewoners) en Oosterbeemd (101 bewoners), en een hospice (10 gasten). Daarnaast verhuurt Sevagram 50 woningen en appartementen aan zelfstandig wonende senioren. Begin deze week hebben we een eerste inspectie kunnen doen van de panden om een beeld te krijgen van de schade. Die is enorm!

Valkenheim
Pim Steerneman, voorzitter Raad van Bestuur: “Kijk ik naar Valkenheim, dan moeten we constateren dat het pand verloren is. De verwoestende werking van het water is overal zichtbaar. Het pand zal gesloopt moeten worden. Naar de nieuwbouw (uitbreiding bestaande bouw), waarvan we wrang genoeg onlangs het hoogste punt vierden, zal Smeets Bouw kijken. We kunnen nu al zeggen dat het opnieuw bouwen van Valkenheim een langdurig traject zal worden.”

Geerlingshospice
“Eenzelfde beeld zien we bij het Geerlingshospice. Het pand bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten. Een ingrijpende verbouwing is waarschijnlijk noodzakelijk. We kunnen niet aangeven hoeveel tijd daarmee gemoeid is.”

Oosterbeemd en de aanleunwoningen
“Oosterbeemd ziet er in eerste instantie redelijk uit. De eerste en de tweede verdieping hebben geen schade. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Om een deel van Oosterbeemd weer in gebruik te kunnen nemen, zullen er een externe keuken, gasterie en woonkamer gemaakt moeten worden en dienen de liften en andere installaties veilig te werken. Wij hopen dit binnen twee maanden te realiseren.”

Partnerschap met de Gemeente Valkenburg aan de Geul
“De schade aan de aanleunwoningen is nog niet helemaal in beeld.
We hebben hierover contact met onder andere de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Ook als het gaat om extra noodvoorzieningen. Dat geldt overigens voor al onze locaties in Valkenburg. Er is duidelijk sprake van partnerschap tussen de Gemeente en Sevagram. Vanochtend is er een overleg geweest met onder meer burgemeester Daan Prevoo waarbij we hebben aangegeven dat wij onze bewoners zo snel als mogelijk terug willen laten keren naar Valkenburg. De Gemeente zegt toe daar samen met ons zorg voor te dragen.”

Plan van aanpak
“Op dit moment werken we aan een plan hoe wij bewoners -daar waar nodig- ook voor de langere termijn een goede plek kunnen bieden. Daarnaast zullen we ons ook buigen over de vraag wat dit alles betekent voor het kunnen opnemen van nieuwe bewoners.”

Enorme impact
De materiële gevolgen van de ramp zijn groot om nog maar te zwijgen van de impact die dit alles heeft op onze bewoners en hun familie, op onze medewerkers en vrijwilligers. Steerneman: “De afgelopen dagen ging onze eerste aandacht dan ook uit naar al deze mensen.”

“Inmiddels hebben alle 193 bewoners een veilige plek gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een plek die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Zuyderland en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven eveneens in Plataan. Ook de medewerkers zijn met hun bewoners ‘meeverhuisd’.”

Woord van dank
“We hebben het al op verschillende plekken gedaan, maar het kan niet vaak genoeg. Ik wil hierbij nogmaals iedereen bedanken die ons in die eerste verschrikkelijke uren zo ontzettend goed heeft geholpen: allereerst natuurlijk onze medewerkers en vrijwilligers en daarnaast buurtbewoners, politie, leger, ambulancediensten, collega-organisaties, Rode Kruis, Leger des Heils…Heel hartelijke dank!”
 

23 juli 2021 - Plan van aanpak

Op dit moment werken we aan een plan hoe wij bewoners -daar waar nodig- ook voor de langere termijn een goede plek kunnen bieden. Daarnaast zullen we ons ook buigen over de vraag wat dit alles betekent voor het kunnen opnemen van nieuwe bewoners.

De materiële gevolgen van de ramp zijn groot om nog maar te zwijgen van de impact die dit alles heeft op onze bewoners en hun familie, op onze medewerkers en vrijwilligers. De afgelopen dagen ging onze eerste aandacht dan ook uit naar al deze mensen. Inmiddels hebben alle bewoners een veilige plek gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een plek die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. Ook de medewerkers zijn met hun bewoners ‘meeverhuisd’.

21 juli 2021 - Waar staan we nu, vandaag op 21 juli?

Er zijn op 14 en 15 juli jl. 193 bewoners geëvacueerd die allen een veilige plek hebben gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. In eerste instantie is iedereen opgevangen in onze locatie Plataan in Heerlen. Van daaruit is gekeken naar een andere locatie binnen of buiten Sevagram. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een locatie die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. Ook is gekeken naar een veilige plek waar bewoners desnoods langer kunnen blijven. De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Zuyderland en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven allemaal in Plataan op de achtste verdieping.

Maandag 19 juli jl. heeft een eerste inspectie van de panden plaatsgevonden. De schade is enorm. U kunt dat ook zien op de beelden hieronder.

Valkenheim heeft veel schade. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de bouwkundige staat van het pand en van alles wat we niet zien: elektra, ICT etc. Op basis van dat onderzoek wordt bepaald of renovatie / wederopbouw verantwoord is.

Oosterbeemd ziet er in eerste instantie redelijk uit. De eerste en de tweede verdieping hebben weinig schade. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte.

Geerlingshospice bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten. We kunnen nu nog niet inschatten wat dat betekent voor het behoud van het pand.

Al met al geldt voor alle locaties dat er eerst een goed onderzoek moet komen alvorens we iets kunnen zeggen over wat er moet gebeuren, hoe lang het gaat duren en wanneer bewoners weer terug kunnen.Maandag 19 juli: Eerste beelden locaties

Op maandag 19 juli is een team van Sevagram op de locaties geweest voor een eerste inspectieronde. Zij hebben de schade in kaart gebracht en op basis daarvan zullen zij met een planning komen inzake herstel en het terug verhuizen van de bewoners.

Van het inspectiebezoek aan de getroffen locaties heeft het Sevagram-team filmpjes en foto's gemaakt. U kunt deze bekijken onder de betreffende locatie.