Vragen & Antwoorden

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor u verzameld en deze beantwoord. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Over bewoners

 • Is er psychologische bijstand voor bewoners?
  Ja, maatschappelijk werk en onze psychologen zijn bij de bewoners betrokken. Dat geldt ook voor onze geestelijk verzorger. Daarnaast hebben we de laatste dagen ook extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld muziektherapie op de nieuwe locaties om bewoners te helpen bij deze traumatische ervaring.

  Op de website van de GGD vindt u informatie en adviezen over de fysieke en mentale gezondheidsrisico’s ten gevolge van de extreme wateroverlast. Hier verwijzen wij o.a. naar het telefoonnummer van Slachtofferhulp: 0900-0101, waar men maatschappelijke bijstand of een luisterend oor krijgt aangeboden.

  Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan kan deze geleverd worden door het maatschappelijk werk in uw gemeente. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente Valkenburg.
   

 • Hoe komt u in contact met de EVV-er / klantkenner?
  Alle medewerkers van de getroffen locaties zijn ondergebracht in een van de opvanglocaties. U kunt altijd contact opnemen met één van de teammanagers. Deze contactgegevens zijn tijdens de informatieavonden aan familieleden doorgegeven. U kunt eventueel contact opnemen met het Meldpunt.

 • Wat gebeurt er met post voor bewoners?
  De post wordt in de locatie verzameld en doorgestuurd naar Plataan. Vanuit deze locatie wordt de post intern doorgestuurd naar de locatie waar u verblijft.
   
 • Is er kleding beschikbaar voor de geëvacueerde bewoners?
  ​Meteen na de evacuatie is Sevagram gestart met het inzamelen van kleding. Daarbij zijn wij enorm geholpen door het Leger des Heils. Alle ingezamelde kleding is verdeeld onder de locaties waar geëvacueerde bewoners verblijven.
   
 • Persoonlijke was
  Niet alle spullen zijn gelabeld waardoor was kan kwijtraken bij een grote wasserij zoals Nedlin. Wij adviseren u vooralsnog de was zelf te verzorgen of te laten doen door wasserij Jekerkwartier. Deze kleine wasserij zorgt dat de was persoon wordt opgehaald en geretourneerd.
 • Moet familie zelf voor nieuwe gebitsprotheses zorgen?
  We hebben alle kamers doorzocht, alle spullen zijn gelabeld op persoonlijke titel. Maar het water heeft ook veel schade aangericht, spullen zijn weggespoeld, kasten zijn omgevallen dus sommige protheses waren helaas onvindbaar. 

  Op  21-07-2021 zijn de laatste protheses afgeleverd op de nieuwe locaties. Protheses die niet gevonden zijn, daarvan gaat de tandarts van Sevagram bekijken of er nog recente afdrukken gemaakt zijn. Daarna nemen we contact op met de betrokkenen om te bepalen hoe we zorgen voor een nieuwe prothese.

 • Wanneer kunt u terug naar de aanleunwoningen Oosterbeemd?
  De woningen worden beoordeeld door de firma Belfor (schade afhandeling en herstel). Houd er rekening mee dat het drogen van de muren (ook bij minimale zichtbare schade) enige tijd nodig heeft. Vocht en schimmels is slecht voor uw gezondheid. Als de woning volledig droog is en schade hersteld is, wordt dat doorgegeven aan Sevagram. Door het Servicebureau wordt u geïnformeerd dat het veilig én gezond is om terug te keren naar uw woning. Ophalen of leegmaken van de woning kan in overleg met de firma Belfor.

 • Wanneer kunt u terug naar uw woning in de Residentie Oosterbeemd?
  Afdeling 1 en 2 hebben geen waterschade, echter de begane grond en de installaties (lift, brandmeldinstallatie) wel. En we weten (nog) niet welke schade is aangericht aan fundering waardoor het gebouw nog niet kan worden vrijgegeven. Deze week zal een besluit worden genomen of bewoners (familie) onder toezicht persoonlijke spullen kunnen ophalen uit de woning. U krijgt hierover bericht vanuit Sevagram.

 • Ophalen persoonlijke spullen in de zorgcentra Oosterbeemd en Valkenheim?
  Alleen in noodgevallen kan in overleg met één van de managers een afspraak gemaakt worden om spullen op te halen. In alle andere gevallen worden zo snel als mogelijk afspraken gemaakt met bewoners/familie om gefaseerd spullen op te halen. Datum en tijdstip zal door Sevagram gecommuniceerd worden.

  Houd er rekening mee dat door schimmel en vocht veel verloren is gegaan / niet meer bruikbaar is.

  Alle kamers zijn afgesloten en op de locaties is er 24/7 bewaking aanwezig. 

 • We hebben altijd één vaste contactpersoon gehad voor ons familielid. Hoe zit dit nu dat mensen verspreid zijn over verschillende locaties?
  Medewerkers zijn momenteel ook even verspreid. Het kan dus zijn dat beiden niet tegelijk op dezelfde locaties aanwezig zijn. Tot die tijd kunt u contact opnemen met (de twee namen en telefoonnummers noemen). Mooi is wel dat de cliëntendossiers zijn wel al gevuld, zodat familie in elk geval kan meelezen en op de hoogte blijft.
   
 • Ik heb vader of moeder tijdelijk mee naam huis genomen. Kan ik via Sevagram een beroep doen op thuiszorg, medicatie of verzorgingsmiddelen?
  Via het Service Bureau is het mogelijk de indicatie om te zetten naar een VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis). Op basis van dit pakket kan Sevagram in de thuissituatie een aantal ondersteunde diensten en zorg aanbieden. Het Service Bureau kan u vertellen wat deze pakketten inhouden.

 • Hoe komt het dat bepaalde bewoners naar plekken zijn gegaan die verder weg van de familie liggen? 
  Daar is tijdens de watersnoodramp niet naar gekeken uit tijdsgebrek.. Er is toen gekeken naar welke locaties de juiste medische zorg kon leveren uit tijdsnood én waar nog plek vrij was. 

 • Hebben we in de toekomst inspraak over waar onze naaste heengaat?
  We hebben de ambitie om samen met alle bewoners terug te keren naar de locaties. Natuurlijk heeft u als familie inspraak in dit proces. 

 • Mensen die nu in Plataan verblijven en met een ambulance vervoerd moeten worden, is het nog steeds in de planning dat deze bewoners naar een andere locatie gebracht worden?
  Ja. dat is inderdaad zo. We zijn echter nog in afwachting van ambulances.

 • Waar wordt de bewoner ondergebracht tijdens het opknappen als dit langere tijd duurt?
  Bij de evacuatie hebben we gekeken naar een locatie waar bewoners tijdens het opknappen van hun eigen locatie zo lang als nodig kunnen blijven. We willen mogelijke tussentijdse verhuizingen voorkomen.
   

 • Hoe is de medicatie en was van de bewoners geregeld?
  Alle bewoners worden administratief verhuisd naar het tijdelijk onderkomen waardoor de medicatieprocessen en wasvoorziening ook goed geregeld is op de nieuwe locaties. 
   

 • Is het mogelijk dat de fysiotherapeuten van de getroffen locaties ook naar Glana komen?
  We zijn momenteel de mogelijkheden aan het bekijken om dit op korte termijn te regelen. 

 • Mijn naaste is rolstoelafhankelijk maar de persoonlijke rolstoel is defect doordat deze waterschade heeft opgelopen. Wat zijn nu de mogelijkheden? 
  De paramedische diensten van Sevagram gaan op 23-7-2021 naar de getroffen locaties om te inventariseren welke persoonlijke hulpmiddelen er nog staan en in welke staat deze verkeren. Zo kunnen ze een inschatting maken van welke middelen direct meegenomen kunnen worden óf op korte termijn gerepareerd kunnen worden. We bekijken daarna per bewoner de mogelijkheden op korte termijn. 

 • Ik zou een woning / kamer krijgen in een van de getroffen locaties. Hoe nu verder?
  Op dit moment geldt een opname stop omdat we nog niet kunnen voorzien hoe lang de bewoners in de tijdelijke huisvesting kunnen / moeten verblijven.

 • Wanneer komen de vier bewoners van de Bergweide terug?
  Er is overleg met de familie geweest. Twee van de vier willen blijven en in overleg met de familie zullen de andere twee teruggaan, zodra de mogelijkheid er is.

Vragen over schade

 • Waar kan de schade worden gedeclareerd?

  Bewoner woont in:

  Valkenheim & Oosterbeemd

  Bewoners (intramurale cliënten) kunnen hun schade (gespecificeerd, waar mogelijk met aankoopbewijzen en foto’s) indienen bij Sevagram (grootboek.admin@sevagram.nl). Sevagram verzamelt de claims en stuurt deze samen door naar de verzekeringsmaatschappij.


  Aanleunwoningen Oosterbeemd:

  - Schade aan inboedel, vervoer en de kosten van het tijdelijk onderkomen declareren via eigen verzekering.

  - Schade aan de woning wordt hersteld door Sevagram (vloerbedekking is inboedel)

  Geerlingshospice:

            - Schade aan persoonlijke spullen via eigen verzekering.

 • Wie kan ik benaderen voor het vergoeden van behang?
  Daarvoor moet u bij uw eigen verzekeraar zijn.
   
 • Mijn keuken is beschadigd. Wie vergoedt dat?
  Als u de oorspronkelijke keuken van Sevagram in uw woning heeft, dan zorgt Sevagram voor het herstel van de schade of voor een nieuwe keuken in lijn met de bestaande. Heeft u een eigen keuken laten plaatsen, dan moet u voor schade contact opnemen met uw eigen verzekeraar. Goed om te weten, is dat de levertijd van keukens op dit moment behoorlijk langs is. Dat heeft nog alles met de corona-crisis te maken. Mocht het zo zijn dat uw Sevagram-keuken opnieuw besteld moet worden, dan moeten we helaas rekening houden met een langere levertijd.

In deze informatiebrochure van Belfor krijgt u meer informatie over het declareren van schade. Sevagram heeft de expertise van Belfor ingeroepen na de watersnoodramp van woensdag 14 juli 2021. Roger Slagter, regiomanager van Belfor, heeft bewoners van de aanleunwoningen en residence geïnformeerd over het declareren van schade tijdens de informatiebijeenkomsten van woensdag 21 juli 2021. 

Overige

 • Hoe hoog heeft het water gestaan op een bepaalde locatie?
  Het water heeft ongeveer tot op kniehoogte gestaan. Dat beteken dat spulletjes die hoog staan of aan de muur hangen (bijvoorbeeld een prikbord met kaarten en foto’s) ongeschonden zijn. Alle kamers zijn overigens op slot. Er kan dus niemand in de kamers die er niets te zoeken heeft.
   
 • Bereikbaarheid telefoonnummer waarom maar tot 16:00 en ook niet in het weekend?
  Buiten de genoemde tijden neemt Connectzorg de telefoon aan en worden de vragen geïnventariseerd en doorgespeeld aan Sevagram. U wordt dan door een medewerker die uw vraag kan beantwoorden teruggebeld.

 • Wat gebeurt er met de nieuwbouw van Valkenheim waar men nu mee bezig is?
  Ook de nieuwbouw van Valkenheim is getroffen door de watersnoodramp. Op dit moment vinden er nog onderzoeken plaats door Smeets Bouw naar de staat van de nieuwbouw boven- en ondergronds. Maar we kunnen nu al aangeven dat Valkenheim opnieuw gebouwd moet worden. Een traject dat langdurig zal zijn.

 • We willen graag meubels en andere spullen doneren. Hoe doen we dat?
  Het is hartverwarmend om te ervaren hoeveel mensen iets willen doen of geven. Het aanbod aan meubels is groot. Waarvoor dank! We willen echter eerst graag een inventarisatie maken van wat daadwerkelijk nodig is. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Dat om te ook voorkomen dat we straks te veel gedoneerde spullen hebben en deze weer terug moeten geven aan de eigenaar. Op het moment dat we daadwerkelijk spullen nodig hebben, zullen we dat kenbaar maken op deze site.
   
 • Hoe zit met de rol van de vrijwilligers?
  Ook die proberen we nu in te zetten op de locaties waar onze bewoners momenteel verblijven.
   

Wilt u zich aanmelden voor vrijwilligerswerk?
Mail dan naar communicatie@sevagram.nl onder vermelding van ‘vrijwilligerswerk’.