Updates over de aanleunwoningen en residence van Oosterbeemd.

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de gevolgen van de watersnoodramp voor de aanleunwoningen en residence van locatie Oosterbeemd.

Contact met Sevagram
Het Meldpunt van Sevagram wordt tijdelijk dé telefonische ingang voor alle vragen, klachten, opmerkingen etc. rondom de watersnoodramp in Valkenburg.

Het Meldpunt is op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 088 – 991 2012

Belt u na 16:00? Dan noteert een medewerker van ConnectZorg. Medewerkers van Connectzorg kunnen u geen inhoudelijke informatie geven, ze noteren slechts uw vraag én koppelen deze dan terug aan Sevagram. Sevagram zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen betreffende uw vraag. 


Nieuws

23 juli 2021 - Stand van zaken panden aanleuningwoningen Oosterbeemd

De schade aan de aanleunwoningen is nog niet helemaal in beeld. We hebben hierover contact met onder andere de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Ook als het gaat om extra noodvoorzieningen.


Woensdag 21 juli 2021

Informatiebijeenkomst 

Vandaag hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden waarbij de huurders en/of hun familie over een aantal zaken is geïnformeerd. Onder meer over de vraag hoe om te gaan met schade en verzekering. Wij krijgen hierover nog uitvoerige informatie van Belfor, de organisatie die ondersteuning biedt bij dit soort vraagstukken. Als wij deze informatie hebben, delen we deze uiteraard op deze pagina. 


Vrijdag 16 juli 2021

Evacuatie bewoners aanleunwoningen & Residence

De bewoners van de aanleunwoningen en Residence zijn op last en onder regie van de Gemeente Valkenburg aan de geul geëvacueerd. Sevagram wilde dat graag onder eigen regie doen, maar de GHOR gaf aan dat zelf te willen regelen. Na enige tijd hoorden we dat onze huurders in eerste instantie zijn opgevangen in de bowlingbaan in Valkenburg en van daaruit op een later moment zijn onder gebracht op diverse locaties. Onder meer in hotels in Valkenburg. Het heeft heel wat tijd gekost om iedereen terug te vinden, daar wij niet werden geïnformeerd over de verblijfplaats van de huurders. Dat heeft voor heel wat emoties gezorgd. Allereerst bij de huurders en familie. Heel erg verdrietig. Maar ook bij onze medewerkers die er alles aan hebben gedaan de huurders te traceren en weer contact te krijgen. Inmiddels is dat gelukt. 


Wat is de GHOR?

Dat is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Omgaan met schade

We geven u als bewoner van de aanleunwoningen en residence van Oosterbeemd graag wat meer informatie over het declareren van de geleden schade.

Waar kan de schade worden gedeclareerd?

Wanneer u woonachtig bent in de aanleunwoningen van Oosterbeemd kunt u: 

  • Schade aan inboedel, vervoer en de kosten van het tijdelijk onderkomen declareren via uw eigen verzekering.
     
  • Schade aan de woning wordt hersteld door Sevagram (vloerbedekking is inboedel)

In deze informatiebrochure van Belfor krijgt u meer informatie over het declareren van schade. Sevagram heeft de expertise van Belfor ingeroepen na de watersnoodramp van woensdag 14 juli 2021. Roger Slagter, regiomanager van Belfor, heeft bewoners van de aanleunwoningen en residence geïnformeerd over het declareren van schade tijdens de informatiebijeenkomsten van woensdag 21 juli 2021. 

De mensen in de aanleunwoningen en residentie Oosterbeemd kunnen voor eventuele schade afwikkeling, inspectie van de woning, ophalen van spullen etc. op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur contact opnemen met

Roger Slagter

Tel. Mob: +31653532397

E-Mail: roger.slagter@nl.belfor.com


In de Residence is de vloer verzakt