4 januari 2022

Alle woningen (zowel de aanleunwoningen als de residence) zijn begin december 2021 opgeleverd. Bewoners hebben hun woning weer kunnen inrichten en terug verhuizen naar hun woning.

Hiermee kunnen we het hoofdstuk 'aanleunwoningen en residence' afsluiten...

**************************************************************************************************************

.

.

.

.

Oud nieuws

Wat u moet weten over woningherstel en aanvraag € 1000,-

datum: 11-08-2021

Woning leegmaken

Voordat wij kunnen starten met de herstelwerkzaamheden zult u de woning leeg moeten halen, inclusief het verwijderen van vloerafwerking (m.u.v. tegelvloeren).
Voor het leeghalen van de woning kunt u het beste contact opnemen met uw eigen inboedelverzekering. Zij hebben vaak afspraken met verhuisbedrijven die uw inboedel tijdelijk kunnen opslaan.
 
Melden dat woning leeg is...

Is uw woning leeg? Meld dit dan bij het Meldpunt van Sevagram via telefoonnummer 088 – 991 20 12 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur)

Door ons wordt de firma Belfor geïnformeerd die zorgt voor het reinigen, drogen & desinfecteren van de woning. Dit proces kan enkele weken duren, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de woning. Als de woning droog is, kunnen we, in afstemming met u, starten met de herstelwerkzaamheden.

Herstellen van woning

De firma Laudy is de aannemer die namens Sevagram alle herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren.
Het opnieuw behangen (wandafwerking) en het leggen van vloerbedekking (vloerafwerking), mag u zelf regelen. Ook hiervoor adviseren wij om dit te doen in overleg met uw inboedelverzekering. Afhankelijk van uw polis kan dit (gedeeltelijk) worden vergoed.

Samenvattend stappenplan

 • Woning leegmaken
 • Melden aan Meldpunt- 088 - 991 20 12
 • Aannemer maakt met u afspraken
 • Oplevering waarna u kunt gaan inrichten.

Nieuwsbrief

Sevagram wil u graag regelenmatig informeren. Op de speciale website www.sevaflits.nl kunt u zich aanmelden voor de speciale nieuwsbrief voor bewoners van de aanleunwoningen of residence. Dat geldt ook voor uw familieleden.

Speciaal loket Gemeente Valkenburg

De Gemeente Valkenburg heeft een speciaal loket geopend voor zorghulp en ondersteuning als gevolg van de wateroverlast Dat geldt ook voor hulp bij het zoeken naar een tijdelijke woonruimte.
locatie: gemeentehuis (Geneindestraat 4, Valkenburg)
wanneer: maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur

De Gemeente is ook bereikbaar via telefoonnummer 14 043.

Giro 777 - € 1000,- per huishouden

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Dankzij dit bedrag kan het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal € 1000,- schenken.

U kunt een aanvraag voor deze gift indienen. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn er 2 voorwaarden waaraan u moet voldoen:
U bent een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is niet bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/wateroverlast.
Voldoet u aan deze twee voorwaarden en denkt u in aanmerking te komen voor een gift van het Nationaal Rampenfonds? Dien dan uw aanvraag in via de BsGW.
https://bsgw.nl/nl/verzoek-om-gift-uit-het-nationale-rampenfonds

Dit kan van 6 augustus tot en met 16 augustus 2021. Het streven is de aanvragen vóór 1 september 2021 te beoordelen en af te handelen.

Hulp nodig bij invullen formulier

Neem dan contact op met het Speciale loket van de Gemeente Valkenburg.

Helpende handjes
Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden?
Meld u aan via de vrijwilligerscentrale Valkenburg.
telefoon: 06 - 15 59 80 18
email: vrijwilligerswerk@valkenburg.nl

Link naar folder Gemeente Valkenburg

Updates over de aanleunwoningen en residence van Oosterbeemd.

Contact met Sevagram

Vanaf 1 december 2021 kunt u weer regulier terecht bij:

het Meldpunt, bereikbaar via 088 - 991 20 12 voor

 • het melden van (technische) storingen
 • het melden van klachten
 • het stellen van vragen op facilitair gebied

het Servicebureau, bereikbaar via 0900 - 777 4 777 voor

 • vragen over zorg, deelname (dag)activiteiten en personenalarmering
 • vragen over huurcontract, -prijzen of servicekosten
 • huuropzeggingen


Belt u buiten kantoortijden? Dan noteert een medewerker van ConnectZorg uw melding.
Medewerkers van Connectzorg kunnen u geen inhoudelijke informatie geven, ze noteren slechts uw vraag én koppelen deze dan terug aan Sevagram. Sevagram zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen betreffende uw vraag. 


Nieuws Archief

Wat u moet weten over woningherstel en aanvraag € 1000,-

datum: 11-08-2021

Woning leegmaken

Voordat wij kunnen starten met de herstelwerkzaamheden zult u de woning leeg moeten halen, inclusief het verwijderen van vloerafwerking (m.u.v. tegelvloeren).
Voor het leeghalen van de woning kunt u het beste contact opnemen met uw eigen inboedelverzekering. Zij hebben vaak afspraken met verhuisbedrijven die uw inboedel tijdelijk kunnen opslaan.
 
Melden dat woning leeg is...

Is uw woning leeg? Meld dit dan bij het Meldpunt van Sevagram via telefoonnummer 088 – 991 20 12 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur)

Door ons wordt de firma Belfor geïnformeerd die zorgt voor het reinigen, drogen & desinfecteren van de woning. Dit proces kan enkele weken duren, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de woning. Als de woning droog is, kunnen we, in afstemming met u, starten met de herstelwerkzaamheden.

Herstellen van woning

De firma Laudy is de aannemer die namens Sevagram alle herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren.
Het opnieuw behangen (wandafwerking) en het leggen van vloerbedekking (vloerafwerking), mag u zelf regelen. Ook hiervoor adviseren wij om dit te doen in overleg met uw inboedelverzekering. Afhankelijk van uw polis kan dit (gedeeltelijk) worden vergoed.

Samenvattend stappenplan

Woning leegmaken

Melden aan Meldpunt- 088 - 991 20 12

Aannemer maakt met u afspraken

Oplevering waarna u kunt gaan inrichten.

Nieuwsbrief

Sevagram wil u graag regelenmatig informeren. Op de speciale website www.sevaflits.nl kunt u zich aanmelden voor de speciale nieuwsbrief voor bewoners van de aanleunwoningen of residence. Dat geldt ook voor uw familieleden.

Speciaal loket Gemeente Valkenburg

De Gemeente Valkenburg heeft een speciaal loket geopend voor zorghulp en ondersteuning als gevolg van de wateroverlast Dat geldt ook voor hulp bij het zoeken naar een tijdelijke woonruimte.
locatie: gemeentehuis (Geneindestraat 4, Valkenburg)
wanneer: maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur

De Gemeente is ook bereikbaar via telefoonnummer 14 043.

Giro 777 - € 1000,- per huishouden

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Dankzij dit bedrag kan het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal € 1000,- schenken.

U kunt een aanvraag voor deze gift indienen. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn er 2 voorwaarden waaraan u moet voldoen:
U bent een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is niet bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/wateroverlast.
Voldoet u aan deze twee voorwaarden en denkt u in aanmerking te komen voor een gift van het Nationaal Rampenfonds? Dien dan uw aanvraag in via de BsGW.
https://bsgw.nl/nl/verzoek-om-gift-uit-het-nationale-rampenfonds

Dit kan van 6 augustus tot en met 16 augustus 2021. Het streven is de aanvragen vóór 1 september 2021 te beoordelen en af te handelen.

Hulp nodig bij invullen formulier

Neem dan contact op met het Speciale loket van de Gemeente Valkenburg.

Helpende handjes
Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden?
Meld u aan via de vrijwilligerscentrale Valkenburg.
telefoon: 06 - 15 59 80 18
email: vrijwilligerswerk@valkenburg.nl

Link naar folder Gemeente Valkenburg

30 juli 2021 - Toekomst aanleunwoningen & residence

De Residence  (27 woningen) en de aanleunwoningen (23) zijn eigendom van Sevagram. De eerste en tweede verdieping van de Residence zijn niet beschadigd en we verwachten dat de woningen nu binnen enkele dagen weer in gebruik genomen kunnen worden. De begane grond is wel beschadigd. Daar heeft water gestaan en zijn er zogenoemde sinkholes (gaten in de vloer) ontstaan. We verwachten dat de begane grond van de Residence tussen september en december van dit jaar weer in gebruik genomen kan worden.

De 23 aanleunwoningen kunnen in augustus t/m september van dit jaar weer in gebruik genomen worden.

Bewoners residence Oosterbeemd (1 en 2 etage) mogen vanaf vandaag terug naar hun woning. Ze krijgen een klein welkom thuis kaartje met heerlijke Rousseau-bonbons.


De bewoners van de begane grond zullen vanwege de (water) schade nog even geduld moeten hebben.


27 juli 2021 - Terug naar de aanleunwoningen Oosterbeemd en Residentie Oosterbeemd?

Wanneer kunt u terug naar de aanleunwoningen Oosterbeemd?
De woningen worden beoordeeld door de firma Belfor (schade afhandeling en herstel). Houd er rekening mee dat het drogen van de muren (ook bij minimale zichtbare schade) enige tijd nodig heeft. Vocht en schimmels is slecht voor uw gezondheid. Als de woning volledig droog is en schade hersteld is, wordt dat doorgegeven aan Sevagram.

Door het Servicebureau wordt u geïnformeerd dat het veilig én gezond is om terug te keren naar uw woning. Ophalen of leegmaken van de woning kan in overleg met de firma Belfor.

Wanneer kunt u terug naar uw woning in de Residentie Oosterbeemd?
Afdeling 1 en 2 hebben geen waterschade, echter de begane grond en de installaties (lift, brandmeldinstallatie) wel. En we weten (nog) niet welke schade is aangericht aan fundering waardoor het gebouw nog niet kan worden vrijgegeven. Deze week zal een besluit worden genomen of bewoners (familie) onder toezicht persoonlijke spullen kunnen ophalen uit de woning.

U krijgt hierover bericht vanuit Sevagram.

Ophalen persoonlijke spullen in de zorgcentra Oosterbeemd en Valkenheim?
Alleen in noodgevallen kan in overleg met één van de managers een afspraak gemaakt worden om spullen op te halen. In alle andere gevallen worden zo snel als mogelijk afspraken gemaakt met bewoners/familie om gefaseerd spullen op te halen. Datum en tijdstip zal door Sevagram gecommuniceerd worden.

Houd er rekening mee dat door schimmel en vocht veel verloren is gegaan / niet meer bruikbaar is.


23 juli 2021 - Stand van zaken panden aanleuningwoningen Oosterbeemd

De schade aan de aanleunwoningen is nog niet helemaal in beeld. We hebben hierover contact met onder andere de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Ook als het gaat om extra noodvoorzieningen.


Woensdag 21 juli 2021

Informatiebijeenkomst 

Vandaag hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden waarbij de huurders en/of hun familie over een aantal zaken is geïnformeerd. Onder meer over de vraag hoe om te gaan met schade en verzekering. Wij krijgen hierover nog uitvoerige informatie van Belfor, de organisatie die ondersteuning biedt bij dit soort vraagstukken. Als wij deze informatie hebben, delen we deze uiteraard op deze pagina. 


Vrijdag 16 juli 2021

Evacuatie bewoners aanleunwoningen & Residence

De bewoners van de aanleunwoningen en Residence zijn op last en onder regie van de Gemeente Valkenburg aan de geul geëvacueerd. Sevagram wilde dat graag onder eigen regie doen, maar de GHOR gaf aan dat zelf te willen regelen. Na enige tijd hoorden we dat onze huurders in eerste instantie zijn opgevangen in de bowlingbaan in Valkenburg en van daaruit op een later moment zijn onder gebracht op diverse locaties. Onder meer in hotels in Valkenburg. Het heeft heel wat tijd gekost om iedereen terug te vinden, daar wij niet werden geïnformeerd over de verblijfplaats van de huurders. Dat heeft voor heel wat emoties gezorgd. Allereerst bij de huurders en familie. Heel erg verdrietig. Maar ook bij onze medewerkers die er alles aan hebben gedaan de huurders te traceren en weer contact te krijgen. Inmiddels is dat gelukt. 


Wat is de GHOR?

Dat is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Omgaan met schade

We geven u als bewoner van de aanleunwoningen en residence van Oosterbeemd graag wat meer informatie over het declareren van de geleden schade.

Waar kan de schade worden gedeclareerd?

Wanneer u woonachtig bent in de aanleunwoningen van Oosterbeemd kunt u: 

 • Schade aan inboedel, vervoer en de kosten van het tijdelijk onderkomen declareren via uw eigen verzekering.
   
 • Schade aan de woning wordt hersteld door Sevagram (vloerbedekking is inboedel)

Wie kan ik benaderen voor het vergoeden van behang?
Daarvoor moet u bij uw eigen verzekeraar zijn.
 

Mijn keuken is beschadigd. Wie vergoedt dat?
Als u de oorspronkelijke keuken van Sevagram in uw woning heeft, dan zorgt Sevagram voor het herstel van de schade of voor een nieuwe keuken in lijn met de bestaande. Heeft u een eigen keuken laten plaatsen, dan moet u voor schade contact opnemen met uw eigen verzekeraar. Goed om te weten, is dat de levertijd van keukens op dit moment behoorlijk langs is. Dat heeft nog alles met de corona-crisis te maken. Mocht het zo zijn dat uw Sevagram-keuken opnieuw besteld moet worden, dan moeten we helaas rekening houden met een langere levertijd.

In deze informatiebrochure van Belfor krijgt u meer informatie over het declareren van schade. Sevagram heeft de expertise van Belfor ingeroepen na de watersnoodramp van woensdag 14 juli 2021. Roger Slagter, regiomanager van Belfor, heeft bewoners van de aanleunwoningen en residence geïnformeerd over het declareren van schade tijdens de informatiebijeenkomsten van woensdag 21 juli 2021. 

De mensen in de aanleunwoningen en residentie Oosterbeemd kunnen voor eventuele schade afwikkeling, inspectie van de woning, ophalen van spullen etc. op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur contact opnemen met

Roger Slagter

E-Mail: roger.slagter@nl.belfor.com


In de Residence is de vloer verzakt