Updates over locatie Oosterbeemd

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de gevolgen van de watersnoodramp voor de locatie Oosterbeemd.

Nieuws

23 juli 2021 - Stand van zaken pand Oosterbeemd

Oosterbeemd ziet er in eerste instantie redelijk uit. De eerste en de tweede verdieping hebben geen schade. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Om Oosterbeemd weer in gebruik te kunnen nemen, zullen er een externe keuken, gasterie en woonkamer gemaakt moeten worden en dienen de liften en ander installaties veilig te werken. Wij hopen dit binnen twee maanden te realiseren.

Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Zuyderland en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven eveneens in Plataan.21 juli 2021 - Waar staan we nu, vandaag op 21 juli?

Er zijn 193 bewoners geëvacueerd die allen een veilige plek hebben gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. Ze zijn eerst naar Plataan in Heerlen gebracht en 17 bewoners naar Molenpark, eveneens in Heerlen. Van daaruit is gekeken naar een andere locatie binnen of buiten Sevagram. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een locatie die het beste aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. Ook is gekeken naar een veilige plek waar bewoners desnoods langer kunnen blijven. De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Orbis en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven allemaal bij Plataan op de achtste verdieping.

Maandag 19 juli jl. heeft een eerste inspectie van de panden plaatsgevonden. Die zien er niet goed uit. U kunt dat ook zien op de beelden hieronder. Van Valkenheim is het nog maar de vraag of we dat weer kunnen herbouwen. En komt eerst een gedegen onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand en van alles wat we niet zien: elektra, ICT etc.

Kijken we naar Oosterbeemd dan kunnen we zeggen dat de eerste en de tweede verdieping er redelijk uitzien. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Het Geerlingshospice bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten. We kunnen nu nog niet inschatten wat dat betekent voor het behoud van het pand.

Al met al geldt voor alle locaties dat er eerst een goed onderzoek moet komen alvorens we iets kunnen zeggen over wat er moet gebeuren, hoe lang het gaat duren en wanneer bewoners weer terug kunnen.


Vrijdag 16 juli

Evacuatie Oosterbeemd

Het zag ernaar uit dat de Veiligheidsregio een evacuatie van de bewoners van Oosterbeemd niet nodig achtte. Dat veranderde in de loop van de nacht toen het water in de Geul (die dwars door Valkenburg stroomt) steeds hoger werd. Aanvankelijk werd gedacht aan evacuatie, maar daar zag de GHOR vanaf toen bleek dat het water in de Geul te snel steeg en woester werd. De GHOR nam het besluit niet te evacueren en de bewoners naar een hoger gelegen verdieping in Oosterbeemd te verplaatsen.

Hier hebben ze veilig de nacht doorgebracht. In de loop van de ochtend zijn de bewoners met inzet van het leger geëvacueerd naar Plataan in Heerlen. 

Wat is de GHOR?

De GHOR De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises

Ervaring van een medewerker

Veel bewoners bleven er opvallend rustig onder. Waren vooral nieuwsgierig waar ze heen gingen en hadden ook wel plezier in het tochtje met de bus of het legervoertuig. Een enkeling hief zelfs een liedje aan. Natuurlijk waren er ook bewoners die het moeilijk hadden met de situatie; er was verdriet, er waren tranen en er waren troostende woorden van medewerkers.

Vrijdag 16 juli: Veilig

De afgelopen dagen zijn hectische en heftig geweest. Bewoners van Valkenheim en Oosterbeemd en de gasten van het Geerlingshospice zijn geëvacueerd. In totaal zijn er 193 bewoners verplaatst naar verschillende locaties binnen en buiten Sevagram. Alles wat nodig is voor de continuïteit van zorg is geregeld en de veiligheid van bewoners en hospicegasten is geborgd. 

De collega’s van het belteam hebben gisteren de hele dag gebeld met familie van de bewoners en van de hospicegasten om hen te informeren naar welke locatie hun naaste is gebracht.


Heeft u vragen?

Wij hebben de meest gestelde vragen over bewoners, de zorg én locaties voor u verzameld en deze beantwoord. Klik op onderstaande button om naar het overzicht te gaan. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Contact met Sevagram

Het Meldpunt van Sevagram wordt tijdelijk dé telefonische ingang voor alle vragen, klachten, opmerkingen etc. rondom de watersnoodramp in Valkenburg.

Het Meldpunt is op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 088 – 991 2012

Belt u na 16:00? Dan noteert een medewerker van ConnectZorg. Medewerkers van Connectzorg kunnen u geen inhoudelijke informatie geven, ze noteren slechts uw vraag én koppelen deze dan terug aan Sevagram. Sevagram zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen betreffende uw vraag. 


Contact met Oosterbeemd

Voor zorggerelateerde vragen over een bewoner van Oosterbeemd kunt u bellen met:
Receptie Glana Oosterbeemd bereikbaar via 06-20367367 óf
Receptie Plataan, Oosterbeemd afdeling 2, 3 en 8 bereikbaar via 045-5602702 

Heeft u zeer dringende zorggerelateerde vragen over een bewoner van Oosterbeemd, dan kunt u deze stellen via mail aan de Teammanagers Zorg: 
Ivo Dassen via Ivo.Dassen@sevagram.nl én Sander Goossens via Sander.Goossens@sevagram.nl
 

Beelden eerste bezichtiging maandag 19 juli 2021

Op maandag 19 juli is een team van Sevagram op de locaties geweest voor een eerste inspectieronde. Zij hebben de schade in kaart gebracht en op basis daarvan zullen zij met een planning komen inzake herstel en het terug verhuizen van de bewoners.