Updates over locatie Oosterbeemd

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de gevolgen van de watersnoodramp voor de locatie Oosterbeemd.

Nieuws

4 januari 2022


De bewoners en medewerkers van Oosterbeemd die op dit moment op andere locaties wonen en werken, verhuizen op 11 januari 2022 terug naar Oosterbeemd in Valkenburg.

Hiermee kunnen we het hoofdstuk Oosterbeemd afsluiten...

.

.

.

.

Contact met Sevagram

Vanaf 1 december 2021 kunt u weer regulier terecht bij:

het Meldpunt, bereikbaar via 088 - 991 20 12 voor

  • het melden van (technische) storingen
  • het melden van klachten
  • het stellen van vragen op facilitair gebied

het Servicebureau, bereikbaar via 0900 - 777 4 777 voor

  • algemene vragen

de locatie Oosterbeemd, bereikbaar via 043 - 609 84 00 voor

  • alle zorginhoudelijke vragen


Belt u buiten kantoortijden naar het Meldpunt of Servicebureau? Dan noteert een medewerker van ConnectZorg uw melding.
Medewerkers van Connectzorg kunnen u geen inhoudelijke informatie geven, ze noteren slechts uw vraag én koppelen deze dan terug aan Sevagram. Sevagram zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen betreffende uw vraag. 

Heeft u vragen?

Wij hebben de meest gestelde vragen over bewoners, de zorg én locaties voor u verzameld en deze beantwoord. Klik op onderstaande button om naar het overzicht te gaan. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Oud nieuws

29 september 2021 - Huisartsenpraktijk van dhr. Munnik
Ook de huisartsenpraktijk van dhr. Munnik zal per 4 oktober aanstaande weer in gebruik genomen worden in Oosterbeemd. Meer informatie hierover vindt u op https://huisartsmunnik.com/

20 september 2021 - Terug naar Valkenburg bewoners Oosterbeemd verdieping 1 en 2

Terug naar Valkenburg wordt op 22 september 2021 voor de bewoners van de 1e en 2e verdieping werkelijkheid. De locatie heeft weliswaar veel schade opgelopen op de begane grond. Maar afgelopen tijd is met man en macht gewerkt om de begane grond een veilige toegang te bieden voor de bewoners van de 1e en 2e verdieping.

Het hoofdstuk van tijdelijke huisvesting in Glana (Geleen) en Plataan (Heerlen) kan gelukkig worden afgesloten.

Sevagram was in juli ontzettend blij dat we gebruik mochten maken van deze tijdelijke noodopvang. Het was een noodoplossing die we kunnen afsluiten.

De bewoners van de begane grond wonen totdat de verbouwing klaar is, nu nog tijdelijk in Kloosterhof in Maastricht.​​​​​​​ De verwachting is dat deze bewoners begin 2022 terug kunnen naar Oosterbeemd.

Praktische zaken

Verhuizing
Woensdag 22 september zullen we na de lunch vertrekken naar Valkenburg. De persoonlijke spullen zullen dinsdag onder regie van Sevagram worden verhuisd met uitzondering van spullen die dinsdag en woensdag nog nodig zijn. Met de verhuizing van de bewoners, zullen ook deze laatste spullen meeverhuizen.

Gasterie
Omdat de begane grond nog verbouwd wordt, is de gasterie nog gesloten. Hierdoor zullen de maaltijden in de gemeenschappelijke ruimtes op de afdeling worden geserveerd of op de kamer van de bewoner.

Bezoek
​​​​​​​Op de verhuisdag willen we extra aandacht besteden aan het welzijn van onze bewoners. Het 'terug naar Valkenburg' willen wij dan ook feestelijk vieren met een welkomsdiner. Na het diner, vanaf 19:00 uur, bent u eventueel van harte welkom.

Inrichting kamer en persoonlijke spullen
Het is niet mogelijk om op voorhand spullen en eigendommen te brengen naar de locatie. Dit is pas mogelijk vanaf donderdag 23 september.

​​​​​​​Post, telefoon en overlast
Vergeet niet het eventueel tijdelijk postadres op te heffen. Geef dit zelf door aan de instanties!

Ook het 'oude' telefoonnummer in de locatie en op de kamer van de bewoner werkt weer met het bestaande telefoonnummer.

Omdat nog steeds gewerkt wordt op de begane grond, kunt u enige (geluids)overlast ervaren van machines en bouwverkeer. Houdt de toegangswegen naar Oosterbeemd vrij voor werkverkeer.

*************************************************

1 september 2019 - Parkeren Kloosterhof 

Ondanks het feit dat we midden in het drukke stadscentrum van Maastricht zitten, is het toch gelukt om parkeermogelijkheid te voorzien voor jullie én voor onze bezoekers. Hierbij geven we jullie graag een update inzake het parkeerbeleid bij Kloosterhof. 

Toegang poort naar terrein Kloosterhof
Personeel, bewoners en leveranciers beschikken over een druppel, uitgegeven door Sevagram Kloosterhof. Middels deze druppel kan men 24/7 het terrein Kloosterhof betreden. Let op! De toegangsdeur is in de avond op slot. Men kan bellen naar de telefoonnummers zoals aan de buitenzijde gecommuniceerd.

Vanaf volgende week kan de poort op afstand bediend worden, door aan te bellen bij de intercom. Een medewerker zal de poort dan op afstand openen.

Parkeren bezoekers
Bezoekers kunnen parkeren in de parkeergarage Polvertoren. De garage is enkel te betreden met een druppel. Er is 1 druppel beschikbaar voor bezoekers, u kunt deze druppel ophalen in de Gasterie. Voor het ophalen van de druppel kunt u rijden naar de slagboom, laat daar uw auto eventjes staan, haal de druppel op, parkeer én lever de druppel direct weer in bij terugkomst in Kloosterhof.
Voor gebruik van de druppel dient u zich bij afname te registreren op de lijst die klaar ligt. Het gebruik van de druppel is op eigen risico. Bij verlies van de druppel dient er een borg van €100 in rekening gebracht te worden. Toegang tot de garage is uitsluitend voor bezoek van uw naaste in Kloosterhof en niet voor andere doeleinden.

De parkeerplekken zijn te gebruiken vanaf 2 september na 15.00 uur. 

Parkeerdek en parkeren bij Envida
Het is niet toegestaan om personen auto’s te parkeren op het parkeerdek (abtstraat 5D). Het is niet toegestaan om te parkeren bij het hoofdkantoor van Envida. Dit is een eigen terrein en er is een wegsleepregeling van kracht. Op beide situaties wordt gehandhaafd.
 

*************************************************

26 augustus 2021 - Bereikbaarheid Kloosterhof 

Kloosterhof is telefonisch bereikbaar via onderstaande nummers:

0646007830 - voor algemene vragen
0650471399 - voor zorggerelateerde vragen

20 augustus 2021 - Verhuizing van 26 bewoners naar Kloosterhof

Zoals u al weet, staat de verhuizing gepland voor aanstaande dinsdag 24 augustus! Die dag leggen we onze bewoners nog even extra in de watten met een uitgebreid welkomstdiner. Dit zullen we in de toekomst natuurlijk ook doen wanneer de andere bewoners terugkeren naar Oosterbeemd.

Na het diner voor bewoners bent u vanaf 19:00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in Kloosterhof. 

Het adres van Kloosterhof is Abtstraat 5D, 6211 LS in Maastricht
De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is de op dit moment de parkeergarage onder het Vrijthof in Maastricht. Maar op dit moment is Sevagram nog volop in overleg om te zorgen voor een kosteloze parkeermogelijkheid. 

*************************************************

18 augustus 2021 - Verhuizing van enkele bewoners

Perspectief voor afdeling 1 en 2
De schade op de begane grond van de locatie Oosterbeemd is aanzienlijk. Op dit moment wordt hard gewerkt om de toegang tot het gebouw veilig te maken waardoor de bewoners van afdeling 1 en 2 uiterlijk 30 september terug kunnen naar de locatie.

Bewoners begane grond
Via de zorgcoördinator zijn de eerste contactpersoon en de ‘verhuizende’ bewoner geïnformeerd. Het herstellen van de begane grond zal in januari/februari 2022 klaar zijn. Hierdoor is besloten om de bewoners van de begane grond te verhuizen naar een geschiktere locatie. Namelijk Kloosterhof in Maastricht. Een unieke locatie in het centrum van de stad die de bewoners veiligheid en comfort kan bieden totdat de begane grond in Oosterbeemd weer volledig hersteld is. In deze locatie kunnen weer de (huiselijke) sfeer creëren waarin bewoners zich prettig voelen. Hetgeen in de noodopvang Glana helaas niet mogelijk was.

*************************************************

30 juli 2021 - Toekomst Oosterbeemd

Oosterbeemd is eigendom van Sevagram. Kijken we naar de eerste en tweede verdieping, dan zien we dat die gelukkig in tact zijn gebleven. De schade zit op de begane grond. Daar is veel schade aan de keuken, de deuren en de vloeren. Ook zijn de liften beschadigd en verschillende installaties. Dat betekent voor de ingebruikname van Oosterbeemd het volgende:

Ingebruikname etage 1 en 2 (72 bewoners): verwachte datum 1 oktober 2021

Dan zijn twee liften gebruiksklaar

Is de entree afgeschermd en veilig

Is er een tijdelijke keukenunit of catering

Is er een oplossing voor een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners fijn kunnen verblijven

Ingebruikname begane grond (30 bewoners): verwachte datum begin januari 2022

*************************************************

23 juli 2021 - Stand van zaken pand Oosterbeemd

Oosterbeemd ziet er in eerste instantie redelijk uit. De eerste en de tweede verdieping hebben geen schade. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Om Oosterbeemd weer in gebruik te kunnen nemen, zullen er een externe keuken, gasterie en woonkamer gemaakt moeten worden en dienen de liften en ander installaties veilig te werken. Wij hopen dit binnen twee maanden te realiseren.

Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Zuyderland en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven eveneens in Plataan.

*************************************************
21 juli 2021 - Waar staan we nu, vandaag op 21 juli?

Er zijn 193 bewoners geëvacueerd die allen een veilige plek hebben gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. Ze zijn eerst naar Plataan in Heerlen gebracht en 17 bewoners naar Molenpark, eveneens in Heerlen. Van daaruit is gekeken naar een andere locatie binnen of buiten Sevagram. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een locatie die het beste aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. Ook is gekeken naar een veilige plek waar bewoners desnoods langer kunnen blijven. De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Orbis en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven allemaal bij Plataan op de achtste verdieping.

Maandag 19 juli jl. heeft een eerste inspectie van de panden plaatsgevonden. Die zien er niet goed uit. U kunt dat ook zien op de beelden hieronder. Van Valkenheim is het nog maar de vraag of we dat weer kunnen herbouwen. En komt eerst een gedegen onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand en van alles wat we niet zien: elektra, ICT etc.

Kijken we naar Oosterbeemd dan kunnen we zeggen dat de eerste en de tweede verdieping er redelijk uitzien. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Het Geerlingshospice bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten. We kunnen nu nog niet inschatten wat dat betekent voor het behoud van het pand.

Al met al geldt voor alle locaties dat er eerst een goed onderzoek moet komen alvorens we iets kunnen zeggen over wat er moet gebeuren, hoe lang het gaat duren en wanneer bewoners weer terug kunnen.

*************************************************

Vrijdag 16 juli

Evacuatie Oosterbeemd

Het zag ernaar uit dat de Veiligheidsregio een evacuatie van de bewoners van Oosterbeemd niet nodig achtte. Dat veranderde in de loop van de nacht toen het water in de Geul (die dwars door Valkenburg stroomt) steeds hoger werd. Aanvankelijk werd gedacht aan evacuatie, maar daar zag de GHOR vanaf toen bleek dat het water in de Geul te snel steeg en woester werd. De GHOR nam het besluit niet te evacueren en de bewoners naar een hoger gelegen verdieping in Oosterbeemd te verplaatsen.

Hier hebben ze veilig de nacht doorgebracht. In de loop van de ochtend zijn de bewoners met inzet van het leger geëvacueerd naar Plataan in Heerlen. 

Wat is de GHOR?

De GHOR De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises

Ervaring van een medewerker

Veel bewoners bleven er opvallend rustig onder. Waren vooral nieuwsgierig waar ze heen gingen en hadden ook wel plezier in het tochtje met de bus of het legervoertuig. Een enkeling hief zelfs een liedje aan. Natuurlijk waren er ook bewoners die het moeilijk hadden met de situatie; er was verdriet, er waren tranen en er waren troostende woorden van medewerkers.

Beelden eerste bezichtiging maandag 19 juli 2021

Op maandag 19 juli is een team van Sevagram op de locaties geweest voor een eerste inspectieronde. Zij hebben de schade in kaart gebracht en op basis daarvan zullen zij met een planning komen inzake herstel en het terug verhuizen van de bewoners.