Updates over locatie Valkenheim

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de gevolgen van de watersnoodramp voor de locatie Valkenheim.

Nieuws

23 juli 2021 - Stand van zaken pand Valkenheim

De inspectie van de locatie Valkenheim laat helaas zien dat ons pand als verloren moet worden beschouwd. De verwoestende werking van het water is overal zichtbaar. Het pand zal gesloopt moeten worden. Naar de nieuwbouw (het betreft een uitbreiding bestaande bouw), waarvan we wrang genoeg onlangs het hoogste punt vierden, zal Smeets Bouw kijken. Maar we kunnen nu al aangeven dat Valkenheim opnieuw gebouwd moet worden. Een traject dat langdurig zal zijn.

Wat dat betekent voor de bewoners van Valkenheim die nu elders zijn ondergebracht, brengen we de komende weken in kaart. U wordt daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.


21 juli 2021 - Waar staan we nu, vandaag op 21 juli?

Er zijn 193 bewoners geëvacueerd die allen een veilige plek hebben gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. Ze zijn eerst naar Plataan in Heerlen gebracht en 17 bewoners naar Molenpark, eveneens in Heerlen. Van daaruit is gekeken naar een andere locatie binnen of buiten Sevagram. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een locatie die het beste aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. Ook is gekeken naar een veilige plek waar bewoners desnoods langer kunnen blijven. De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Orbis en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven allemaal bij Plataan op de achtste verdieping.

Maandag 19 juli jl. heeft een eerste inspectie van de panden plaatsgevonden. Die zien er niet goed uit. U kunt dat ook zien op de beelden hieronder. Van Valkenheim is het nog maar de vraag of we dat weer kunnen herbouwen. En komt eerst een gedegen onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand en van alles wat we niet zien: elektra, ICT etc.

Kijken we naar Oosterbeemd dan kunnen we zeggen dat de eerste en de tweede verdieping er redelijk uitzien. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Het Geerlingshospice bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten. We kunnen nu nog niet inschatten wat dat betekent voor het behoud van het pand.

Al met al geldt voor alle locaties dat er eerst een goed onderzoek moet komen alvorens we iets kunnen zeggen over wat er moet gebeuren, hoe lang het gaat duren en wanneer bewoners weer terug kunnen.


Vrijdag 16 juli - Bewoners Valkenheim veilig op hun plek

De bewoners van Valkenheim die in eerste instantie op Plataan in Heerlen zijn opgevangen, zijn in de loop van vrijdag 16 juli aangekomen op de locaties waar ze de komende tijd kunnen blijven. Totdat ze weer terug kunnen naar hun eigen locatie. De familie is daarover door het belteam geïnformeerd. 

Ervaring van een medewerker

Met de bewoners gaat het prima. Er is relatieve rust ondanks wat zij hebben meegemaakt. We zorgen goed voor ze.


Heeft u vragen?

Wij hebben de meest gestelde vragen over bewoners, de zorg én locaties voor u verzameld en deze beantwoord.  Klik op onderstaande button om naar het overzicht te gaan. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Contact met Sevagram

Het Meldpunt van Sevagram wordt tijdelijk dé telefonische ingang voor alle vragen, klachten, opmerkingen etc. rondom de watersnoodramp in Valkenburg.

Het Meldpunt is op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 088 – 991 2012

Belt u na 16:00? Dan noteert een medewerker van ConnectZorg. Medewerkers van Connectzorg kunnen u geen inhoudelijke informatie geven, ze noteren slechts uw vraag én koppelen deze dan terug aan Sevagram. Sevagram zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen betreffende uw vraag. 


Contact met Valkenheim

Heeft u dringende zorggerelateerde vragen over een bewoner van Valkenheim? Dan kunt u contact opnemen met Teammanager Zorg: 

Wij vragen om uw begrip wanneer u niet direct een reactie krijgt. 

Beelden eerste bezichtiging maandag 19 juli 2021

Op maandag 19 juli is een team van Sevagram op de locaties geweest voor een eerste inspectieronde. Zij hebben de schade in kaart gebracht en op basis daarvan zullen zij met een planning komen inzake herstel en het terug verhuizen van de bewoners.

Hieronder alvast de eerste beelden.