Updates over locatie Valkenheim

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de gevolgen van de watersnoodramp voor de locatie Valkenheim.

Contact met Sevagram

Vanaf 1 december 2021 kunt u weer regulier terecht bij:

het Meldpunt, bereikbaar via 088 - 991 20 12 voor

  • het melden van (technische) storingen
  • het melden van klachten
  • het stellen van vragen op facilitair gebied

het Servicebureau, bereikbaar via 0900 - 777 4 777 voor

  • algemene vragen

Belt u buiten kantoortijden? Dan noteert een medewerker van ConnectZorg uw melding.
Medewerkers van Connectzorg kunnen u geen inhoudelijke informatie geven, ze noteren slechts uw vraag én koppelen deze dan terug aan Sevagram. Sevagram zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen betreffende uw vraag 


Contact met Valkenheim

Heeft u dringende zorggerelateerde vragen over een bewoner van Valkenheim? Dan kunt u contact opnemen met Teammanager Zorg: 

Wij vragen om uw begrip wanneer u niet direct een reactie krijgt. 

Actueel Nieuws

4 januari 2022

We doen er alles aan om ook de bewoners van Valkenheim weer snel terug te krijgen naar Valkenburg, echter...

  • De huidige locatie is onherstelbaar beschadigd.
  • De nieuwbouw heeft weinig schade en de voortgang van deze nieuwbouw gaat gestaag door. 
  • Daarnaast is Sevagram druk met het regelen van tijdelijke huisvesting en de plek waarop deze tijdelijke huisvesting geplaatst kan worden. De laatste plannen zijn om de tijdelijke huisvesting te plaatsen op het eigen terrein. 

De terugkeer van de bewoners en medewerkers van Valkenheim vindt in twee fasen plaats.

Fase 1
In maart 2022 wordt de nieuwbouw van Valkenheim opgeleverd. Deze biedt ruimte aan 38 bewoners.

Fase 2
Het oude, vertrouwde pand van Valkenheim is door het water zo ernstig beschadigd, dat herstel op korte termijn niet mogelijk is. We willen echter heel graag aan de wens van bewoners en familie, medewerkers en vrijwilligers voldoen, om toch zo snel als mogelijk terug te keren naar Valkenheim én Valkenburg. Daarom zullen we op de locatie Valkenheim 60 mooie zorgpaviljoens realiseren die in juli 2022 in gebruik genomen kunnen worden.


Om die twee fasen voor iedereen goed te kunnen laten verlopen, is een complex schuifplan nodig waarin staat wie, wanneer en waarheen gaat verhuizen. Dat heeft impact op bewoners, familie en medewerkers. Alle betrokkenen worden hierover op tijd geïnformeerd door de teammanagers zorg van de locatie Valkenheim.

Heeft u vragen?

Wij hebben de meest gestelde vragen over bewoners, de zorg én locaties voor u verzameld en deze beantwoord.  Klik op onderstaande button om naar het overzicht te gaan. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Archief Nieuws

12 augustus 2021 - Nieuwsbrief voor familie van bewoners Valkenheim

Over verhuizing van enkele bewoners en mooie momenten... 

Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

________________________________________________________________________________________

3 augustus 2021 - Bezoek aan Valkenheim met familie van bewoners

Gisteren, dinsdag 3 augustus, hebben wij als medewerkers van locatie Sevagram Valkenheim Valkenburg aan de Geul samen met de familieleden van onze bewoners persoonlijke spullen mogen ophalen in Valkenheim. De dag was lang met vele mooie en emotionele momenten.

Nadat ieder zijn persoonlijke spullen had verzameld, kreeg een ieder nog een roos aangeboden als teken van warmte en dankbaarheid samen in en voor Valkenheim.

Wij zijn dankbaar om dit samen met de familieleden te mogen doen en kijken met goede moed weer vooruit

________________________________________________________________________________________

30 juli 2021 - Toekomst Valkenheim

De locatie Valkenheim is eigendom van Sevagram en bestaat uit twee delen. De bestaande locatie en de in aanbouw zijnde nieuwbouw. De bestaande locatie is onherstelbaar beschadigd. Op plaatsen in het gebouw heeft het water een hoogte bereikt van 80 centimeter. De schade aan de nieuwbouw is relatief beperkt en de aannemer heeft de bouwwerkzaamheden inmiddels weer opgepakt.

We verwachten dan ook dat we de nieuwbouw, die woonruimte biedt aan 34 bewoners, in maart 2022 in gebruik kunnen nemen.

Voor de bestaande bouw hebben wij met ondersteuning van de Gemeente Valkenburg aan de Geul de beschikking gekregen over aangrenzende tennisvelden. Die bieden ruimte aan tijdelijke huisvesting voor 48 tot 60 bewoners. Deze tijdelijke woonruimte willen we in de periode januari – maart 2022 realiseren. Ook zal er dan een keukenvoorziening zijn, zowel voor de nieuwbouw als voor de tijdelijke huisvesting. Omdat we Valkenheim volledig opnieuw moeten bouwen, gaan we uit van een periode van vier tot vijf jaar.


23 juli 2021 - Stand van zaken pand Valkenheim

De inspectie van de locatie Valkenheim laat helaas zien dat ons pand als verloren moet worden beschouwd. De verwoestende werking van het water is overal zichtbaar. Het pand zal gesloopt moeten worden. Naar de nieuwbouw (het betreft een uitbreiding bestaande bouw), waarvan we wrang genoeg onlangs het hoogste punt vierden, zal Smeets Bouw kijken. Maar we kunnen nu al aangeven dat Valkenheim opnieuw gebouwd moet worden. Een traject dat langdurig zal zijn.

Wat dat betekent voor de bewoners van Valkenheim die nu elders zijn ondergebracht, brengen we de komende weken in kaart. U wordt daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.


21 juli 2021 - Waar staan we nu, vandaag op 21 juli?

Er zijn 193 bewoners geëvacueerd die allen een veilige plek hebben gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. Ze zijn eerst naar Plataan in Heerlen gebracht en 17 bewoners naar Molenpark, eveneens in Heerlen. Van daaruit is gekeken naar een andere locatie binnen of buiten Sevagram. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een locatie die het beste aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. Ook is gekeken naar een veilige plek waar bewoners desnoods langer kunnen blijven. De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Orbis en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven allemaal bij Plataan op de achtste verdieping.

Maandag 19 juli jl. heeft een eerste inspectie van de panden plaatsgevonden. Die zien er niet goed uit. U kunt dat ook zien op de beelden hieronder. Van Valkenheim is het nog maar de vraag of we dat weer kunnen herbouwen. En komt eerst een gedegen onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand en van alles wat we niet zien: elektra, ICT etc.

Kijken we naar Oosterbeemd dan kunnen we zeggen dat de eerste en de tweede verdieping er redelijk uitzien. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Het Geerlingshospice bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten. We kunnen nu nog niet inschatten wat dat betekent voor het behoud van het pand.

Al met al geldt voor alle locaties dat er eerst een goed onderzoek moet komen alvorens we iets kunnen zeggen over wat er moet gebeuren, hoe lang het gaat duren en wanneer bewoners weer terug kunnen.


Vrijdag 16 juli - Bewoners Valkenheim veilig op hun plek

De bewoners van Valkenheim die in eerste instantie op Plataan in Heerlen zijn opgevangen, zijn in de loop van vrijdag 16 juli aangekomen op de locaties waar ze de komende tijd kunnen blijven. Totdat ze weer terug kunnen naar hun eigen locatie. De familie is daarover door het belteam geïnformeerd. 

Ervaring van een medewerker

Met de bewoners gaat het prima. Er is relatieve rust ondanks wat zij hebben meegemaakt. We zorgen goed voor ze.


Beelden eerste bezichtiging maandag 19 juli 2021

Op maandag 19 juli is een team van Sevagram op de locaties geweest voor een eerste inspectieronde. Zij hebben de schade in kaart gebracht en op basis daarvan zullen zij met een planning komen inzake herstel en het terug verhuizen van de bewoners.

Hieronder alvast de eerste beelden.